Päivittäinen arkisto: 22.12.2021

Katse kohti ohjelmakautta 2023–2027

Leader-toiminnan raamit tulevat CAP-suunnitelmasta Leader-toimintaa rahoittavat EU:n maaseuturahasto, Suomen valtio ja kunnat. Täällä Leaderissa olemme seuranneet suurella mielenkiinnolla CAP-suunnitelman etenemistä, sillä myös tulevan ohjelmakauden Leader-toimintaan ja -rahoitukseen saadaan raamit EU:n yhteisestä maaseutupolitiikasta (CAP) ja Suomen kansallisesta CAP-suunnitelmasta. Suomen CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023–2027 Suomessa toteutettavat maatalouden tukitoimet, maaseudun kehittämistoimenpiteet (kuten Leader-toiminta) […]

Lue lisää

Jalosta jalompaa – yritysryhmähankkeen kuulumisia

Sodankylän ja Itä-Lapin alueelta neljä hankkeessa mukana olevaa yrittäjää ovat kehittäneet yhteistä tuoteperhettä. Tuoteperhe kantaa nimeä Kairasta käsin ja sitä on saatavilla suoraan yrittäjiltä.  Lapin keino kirjoitti mainion artikkelin yrittäjistä ja hankkeesta Lapin keinon verkkosivuille. Lisäksi hankkeesta toteutettiin video, jolla pääset tutustumaan yrittäjien ajatuksiin yhteistyön taustalla.

Lue lisää