Kuukausittainen arkisto: kesäkuu 2021

Hallituksen järjestäytymiskokous Kairalassa 23.6.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Mattila Sallasta ja varapuheenjohtajaksi Eero Jääskeläinen Inarista.  Tarjalle toiminta onkin tuttua, sillä hän toimi puheenjohtajana myös edellisen toimikauden.  Nyt onkin erittäin jännittävä aika tuloillaan, sillä yhdistyksessä valmistellaan kauden 2023-27 kehittämisstrategiaa, jolla haetaan rahoitusta tulevalle ohjelmakaudelle. Hallitus valitsi työryhmään  puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja henkilökunnan edustajien lisäksi Marianne Anttilan […]

Lue lisää

Haemme pieniä, hyvinvointia lisääviä kehittämishankkeita!

Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa teemahanketta, joka mahdollistaa kylätasolta nousevien pienten kehittämishankkeiden rahoittamisen kyliin. Teemahanke käynnistyi jo kevättalvella ja tuolloin saatiinkin jo mukavasti investointitoimenpidehakemuksia mukaan, mutta vain muutamia kehittämistoimenpiteitä. Investointihankkeiden hakuprosessi on jo edennyt seuraavaan vaiheeseen, mutta kehittämishankkeiden hakuaikaa päätettiin jatkaa elokuun loppuun asti. Tavoitteena on rahoittaa kehittämishankkeita, joilla pyritään […]

Lue lisää