Leader Pohjoisin Lappi on valmistellut hankkeen, jossa keskitytään ammatillisen perhehoidon kehittämiseen. Kokemusta on karttunut aiempien hankkeiden myötä runsaasti toimeksiantosopimuspohjaisesta ikäihmisten perhehoidosta, mutta tulevassa hankkeessa keskitytään aiheeseen yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta.

Hankealueena on Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja hankkeessa tullaan tiedottamaan ammatillisesta ikäihmisten perhehoidosta, tukemaan kuntia sääntökirjojen ja sopimusten laatimisessa, pilotoimaan ammatillisen perhekodin malli ja antamaan sparrausapua erilaisten liiketoimintamallien kehittämiseen.

Puolitoista vuotta kestävä hanke alkaa elokuussa 2021 ja hankkeeseen palkataan projektipäällikkö sekä sote-alan yritysneuvoja. Rekrytointi tehtäviin aloitetaan tulevan kesän aikana.

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke. Yhteistyöhankkeen kumppaneina toimivat alueen kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.