Leader-rahoitusta voidaan myöntää Peloton Pohjoinen-strategian mukaisille toimialoille. Tuettavia toimia ovat erityisesti:

  1. Paikallinen biotalous, johon sisältyy poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen, lähiruoka,
    luonnotuoteala ja bionenergia.
  2. Matkailu ja elämykset. Painotuksena ovat mm. alueen ainutlaatuisuustekijöihin ja aidosti erilaiseen paikalliskulttuuriin pohjautuva vetovoima ja matkailutuotteet, luonto-, vesistö-, kulttuuri-, poro- ja kylämatkailuyrittäjyys, paikallisten käsityöntekijöiden, taiteilijoiden ja perinnetaitajien sekä tarinankertojien sitominen matkailuun, hyvinvoinnin, hiljaisuuden ja leppoistamisen tuotteistaminen ja luonnontuotteisiin perustuvat elämykset sekä eri kansainväliset
    matkailijaryhmät huomioiva kulttuurituntemus ja siihen perustuvat tuotteet.
  3. Luovat alat, mm. käsityöt ja media-ala
  4. Elämisen edellytysten kannalta merkittävät palvelut. Hankkeet, jotka parantavat alueella elämisen edellytyksiä eli ovat elämisen kannalta tärkeitä puuttuvia tai uhanalaisia palveluita.
  5. Joissakin tapauksissa voimme poiketa strategian päätoimialoista eli jos koet ideasi erityisen innovatiiviseksi, olet nuori yrittäjä, yritys luo paljon työpaikkoja tai tukee strategiamme saamelaista painopistettä, niin ota ihmeessä yhteyttä ja keskustellaan ideasta.

 

Seuraavan kerran yritystuista päätetään hallituksen kokouksessa 31.3. ja 27.5.2021. Jos mielit rakennushanketta kesäksi, niin hanke on hyvä saada käsiteltäväksi kevään kokouksiin. Ennen hankkeen jättämistä sähköiseen hakuohjelma Hyrrään, hakijan tulee olla yhteydessä henkilökuntaan. Itä-Lapin ja Sodankylän alueen hankkeissa neuvoa saa Riikalta (riikka.ylitalo@pll.fi) ja Pohjois-Lapin hakkeissa neuvoo Henna (henna.kontsas@pll.fi). Ota rohkeasti yhteyttä!