Hakuaika toimenpiteille päättyy 13.5.2021. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus valitsee 27.5.2021 rahoitettavat hankkeet pisteyttämällä ne valintakriteerien  perusteella. Valintakriteerit

Investointitoimenpide

Tukea voi hakea yleishyödyllisiin investointeihin, joka voi olla esimerkiksi kyläläisten hyvinvointiin liittyen yhteinen grillikota, senioreiden hyvinvointipuisto, esteetön Green Care -luontopolku, kyläläisille lainattavat potkurit tukemaan potkurikerhon järjestämistä jne.

Haettava investointitoimenpide voi olla kustannusarvioltaan 1 000€-10 000€ (ilman talkootyön osuutta)

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat rakennuksen tai rakenteen: rakentamis-, laajentamis- ja suunnittelukustannukset, koneet, laitteet ja muu irtain ja toteutukseen liittyvät palkat ja urakkakustannukset

Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 75% ja yksityinen rahoitusosuus 25%. Yksityinen rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.

Haettavat toimenpiteet pitää pystyä toteuttamaan kertakorvaushankkeina. Tämä tarkoittaa, että hanketta haettaessa tehdään tarkat kustannusarviot ja suunnitelmat ja tuki maksetaan toteutuksen jälkeen haetun mukaisesti. Lue lisää kertakorvaushankkeesta.

Kehittäminen

Tuki voi kohdistua esimerkiksi: kyläläisille tarkoitettuihin uusiin harrastuskokeiluihin (esim. ikäihmisten tarina- tai nuorten metsästyskerho), hyvinvointia lisääviin palvelukokeiluihin (esim. kylätalkkaritoiminta), yhteisöllisyyttä lisääviin toimenpiteisiin (esim. hyvinvointitapahtuman järjestäminen) –sosiaalisen pääoman lisäämiseen (esim. laatimalla kylän kehittämissuunnitelma uusien asukkaiden näkökulmasta)

Haettava kehittämishanke voi olla kustannusarvioltaan 1 000€-10 000€ (ilman talkootyön osuutta)

Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 90% ja yksityinen rahoitusosuus 10%. Yksityinen rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.

Haettavat toimenpiteet pitää pystyä toteuttamaan kertakorvaushankkeina. Tämä tarkoittaa, että hanketta haettaessa tehdään tarkat kustannusarviot ja suunnitelmat ja tuki maksetaan toteutuksen jälkeen haetun mukaisesti. Lue lisää kertakorvaushankkeesta.

Apua hankesuunnitteluun ja asiakirjojen koostamiseen antaa Annika Kostamo annika.kostamo@pll.fi tai p.0409383515.

Lue tarkempi hakuohje

Yhteistyöterveisin, Leader Pohjoisin Lappi -paikkakunnan parhaaksi!