Hallitus suhtautui myötämielisesti Utsjoen kunnan suunnittelemaan Saamenkielen taidosta työtä -hankkeeseen, joka toteuttaa Peloton Pohjoisin- strategian saamelaisuus -painopistettä. Tavoitteena on saamenkielen tulkki- ja käännöspalveluiden saatavuuden parantaminen mahdollisen organisoitumisen kautta. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta yhteisen osuuskunnan tai muun vastaavan organisaation perustamisesta. Yhdistys haki omasta kiintiöstä rahoitettavaksi hankkeen, jolla pyritään edistämään ammatillisen perhehoidon syntymistä toimeksiantosopimuspohjaisen perhehoidon rinnalle. Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin hankkeella sotealan yrittäjyyden syntymistä alueelle. Hankkeessa kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mm. alueen kuntien ja Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen kanssa.

Hallitus puolsi rahoitettavaksi viittä yrityshanketta. Hankkeet liittyivät laajasti eri toimialoihin ja sijoittuivat eri puolille toiminta-aluetta. Yritysten investointihankkeet liittyivät erämatkailun kehittämisestä alueen palveluiden parantumiseen.

Yhdistys otti tiedoksi Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankkeen, joka on jätetty ELY-keskuksen maaseuturahaston valintajaksolle. Hankkeen tavoitteena on Lapin kulttuuriympäristötietoisuuden ja arvostuksen nostaminen oppilaitosyhteistyöllä ja kyläkohtaisilla perinnetyöpajoilla ja erilaisilla kulttuuriympäristöön liittyvillä infoilla, työpajoilla ja kokeiluilla. Yhtenä toimenpiteenä on laatia vertailevaa aineistoa erilaisista maisemahoitotavoista, joita voidaan hyödyntää laajasti maisemanhoitotöiden suunnittelussa.

Hallitus päätti tarttua toimeen ja vaikuttaa koronan aiheuttamaan hyvinvointivajeeseen ja hakea Hyvinvointia Pohjoisen kyliin -teemahankkeet. Teemahankkeet mahdollistavat pienet kyläkohtaiset toimenpiteet, joilla tavoitellaan viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Toimenpiteet voivat olla investointeja tai kehittämistä ja eritysesti tavoitellaan uusia hakijoita. Kohderyhmänä painotetaan erityisesti ikäihmisiä ja nuoria. Toimenpiteiden haku tapahtuu keväällä 2021.

Youth Activator Network hanke jatkuu helmikuun loppuun saakka ja projektipäällikkö Salla Klemetti järjestää alueella mm. tulevaisuustyöpajoja nuorille ja avustaa nuorten Leader-hankkeiden haussa. Myös Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hankkeen toteutusaikaa jatkettiin loppukeväälle.

Seuraava hallituksen kokous on 31.3.2021.