Kuukausittainen arkisto: helmikuu 2021

Haemme pieniä hyvinvointihankkeita!

Hakuaika toimenpiteille päättyy 13.5.2021. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus valitsee 27.5.2021 rahoitettavat hankkeet pisteyttämällä ne valintakriteerien  perusteella. Valintakriteerit Investointitoimenpide Tukea voi hakea yleishyödyllisiin investointeihin, joka voi olla esimerkiksi kyläläisten hyvinvointiin liittyen yhteinen grillikota, senioreiden hyvinvointipuisto, esteetön Green Care -luontopolku, kyläläisille lainattavat potkurit tukemaan potkurikerhon järjestämistä jne. Haettava investointitoimenpide voi olla […]

Lue lisää

Leader tukee alueen yrityksiä alku- ja kehittämisinvestoinneissa

Leader-rahoitusta voidaan myöntää Peloton Pohjoinen-strategian mukaisille toimialoille. Tuettavia toimia ovat erityisesti: Paikallinen biotalous, johon sisältyy poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen, lähiruoka, luonnotuoteala ja bionenergia. Matkailu ja elämykset. Painotuksena ovat mm. alueen ainutlaatuisuustekijöihin ja aidosti erilaiseen paikalliskulttuuriin pohjautuva vetovoima ja matkailutuotteet, luonto-, vesistö-, kulttuuri-, poro- ja kylämatkailuyrittäjyys, paikallisten käsityöntekijöiden, taiteilijoiden ja perinnetaitajien sekä […]

Lue lisää

Hallituksen päätökset 29.1.2021

Hallitus suhtautui myötämielisesti Utsjoen kunnan suunnittelemaan Saamenkielen taidosta työtä -hankkeeseen, joka toteuttaa Peloton Pohjoisin- strategian saamelaisuus -painopistettä. Tavoitteena on saamenkielen tulkki- ja käännöspalveluiden saatavuuden parantaminen mahdollisen organisoitumisen kautta. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta yhteisen osuuskunnan tai muun vastaavan organisaation perustamisesta. Yhdistys haki omasta kiintiöstä rahoitettavaksi hankkeen, jolla pyritään edistämään ammatillisen perhehoidon syntymistä […]

Lue lisää