Kuukausittainen arkisto: helmikuu 2021

Haemme pieniä hyvinvointihankkeita!

Hakuaika toimenpiteille päättyy 13.5.2021. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus valitsee 27.5.2021 rahoitettavat hankkeet pisteyttämällä ne valintakriteerien  perusteella. Katso valintakriteerit. Investointitoimenpide Tukea voi hakea yleishyödyllisiin investointeihin, joka voi olla esimerkiksi kyläläisten hyvinvointiin liittyen yhteinen grillikota, senioreiden hyvinvointipuisto, esteetön Green Care -luontopolku, kyläläisille lainattavat potkurit tukemaan potkurikerhon järjestämistä jne. Haettava investointitoimenpide voi […]

Lue lisää

Leader tukee alueen yrityksiä alku- ja kehittämisinvestoinneissa

Leader-rahoitusta voidaan myöntää Peloton Pohjoinen-strategian mukaisille toimialoille. Tuettavia toimia ovat erityisesti: Paikallinen biotalous, johon sisältyy poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen, lähiruoka, luonnotuoteala ja bionenergia. Matkailu ja elämykset. Painotuksena ovat mm. alueen ainutlaatuisuustekijöihin ja aidosti erilaiseen paikalliskulttuuriin pohjautuva vetovoima ja matkailutuotteet, luonto-, vesistö-, kulttuuri-, poro- ja kylämatkailuyrittäjyys, paikallisten käsityöntekijöiden, taiteilijoiden ja perinnetaitajien sekä […]

Lue lisää

Hallituksen päätökset 29.1.2021

Hallitus suhtautui myötämielisesti Utsjoen kunnan suunnittelemaan Saamenkielen taidosta työtä -hankkeeseen, joka toteuttaa Peloton Pohjoisin- strategian saamelaisuus -painopistettä. Tavoitteena on saamenkielen tulkki- ja käännöspalveluiden saatavuuden parantaminen mahdollisen organisoitumisen kautta. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta yhteisen osuuskunnan tai muun vastaavan organisaation perustamisesta. Yhdistys haki omasta kiintiöstä rahoitettavaksi hankkeen, jolla pyritään edistämään ammatillisen perhehoidon syntymistä […]

Lue lisää