Rahoituslinjaukset päivitetään vuosittain ja kuten perinteisiin kuuluu, niin hallitus käsitteli ne tässä vuoden viimeisessä kokouksessa Rahoituslinjaukset vuodelle 2021 

Hallituksen kokousaikataulu keväälle on: 29.1. (huom! poikkeaa aiemmin ilmoittamastamme), 31.3., 27.5. (hallitus ja vuosikokous) ja 23.6. järjestäytymiskokous. 

Tiimimme sai vahvistusta yritysneuvontaan kun Riikka Ylitalo aloitti työnsä 1.12. Riikan toimipiste sijaitsee Kemijärven Toritalolla, mutta hän toteuttaa yritysneuvontaa koko Itä-Lapin alueella sekä Sodankylässä. Riikka aktivoi yrityksiä hakemaan Leader-tukea ja tiedottaa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Helmikuussa käynnistämme koko Leader-alueemme kattavan Peloton pohjoinen kylä -hankkeen, jonka laajoina tavoitteina on:
• kyläalueiden viihtyvyyden ja elinvoiman lisääminen
• uusien asukkaiden saaminen kyliin
• mahdollistaa uusien digitaalisten palvelumallien kokeilun ja tarjoamisen kylissä valmiuksien lisääntymisen myötä.

Hankkeessa järjestetään koko toiminta-alueella tulevaisuuteen ohjautuvia kylätilaisuuksia, joiden tavoitteena on luoda näkymiä kehittämissuuntiin, järjestetään ns. kyläetsiväpalvelua uusien alueiden innostamiseksi kehittämistyöhön sekä saada uudenlaista kehitysnäkymää uudisasukas -kokeilulla ja vertaisoppimalla ja järjestetään asukkaiden tarpeisiin pohjautuvia kehittämistyötä tukevia lyhytkoulutuksia mm. koskien digitaalisia valmiuksia ja palveluita. Hanke on vuoden kestoinen ja sen projektipäälliköksi on valittu Tanja Sanila

Hallitus puolsi rahoitettavaksi paikallista biotaloutta eli poronlihan jatkojalostusta edistävän yrityshankeen.

Yhdistyksen henkilökunnasta Annika Kostamo, Lotta Eriksson ja Henna Kontsas jäävät jouluvapaille 14.12. alkaen.