kompassi.

Vuoden viimeinen kokous järjestetään vallitsevasta tilanteesta johtuen Teams-etäyhteydellä. Asiakirjat tähän kokoukseen tulee olla valmiina 20.11.2020, jotta ne ehtivät hallituksen käsiteltäväksi. Rahoitusta on jäljellä niin yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin kuin yrityshankkeisiinkin, joten nyt kannattaa viimeistään aktivoitua ja ottaa yhteyttä henkilöstöön!

Edellinen kokous pidettiin 28.10. jolloin hallitus puolsi rahoitettavaksi yhtä matkailua kehittävää yrityshanketta ja kolmea yleishyödyllistä hanketta. Kokouksessa valittiin myös haastateltavat henkilöt Leaderin oman Peloton Pohjoinen kylä -hankkeen projektipäällikön tehtävään.