Hankkeista yksi oli Leader Pohjoisin Lappi ry:n oma kylähanke Peloton Pohjoinen kylä, jonka  tavoitteena on mm. kylien tulevaisuusajattelun herättäminen ja alueiden aktivoiminen kehittämistyöhön. Kaksi yrityshankkeista koski biotaloutta, kaksi matkailun kehittämistä ja yksi paikallista palveluntarjontaa yrityksille. Lisäksi käsittelyssä oli biotaloutta tukeva yritysryhmähanke.

Kokous toteutettiin tällä kertaa Teams-yhteydellä ja järjestelynä se toimi hyvin.