Leader innostaa, ideoi ja neuvoo alueen toimijoita kehittämistyöhän ja myöntää rahoitus yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta ulottuu Utsjoelta Sallaan.

Leaderin hallituksessa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Hallitus valitaan  vuosikokouksessa ja valinnoissa pyritään kolmikannan toteutumiseen ja alueelliseen tasapainoon.  Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa 2.6.2020. Jos hallitustyöskentely kiinnostaa, ilmianna itseni 26.5.2020 mennessä tällä lomakkeella.

Lisätietoja: Annika Kostamo p.040-1349940