Leaderin hallituksen esittelijänä toimi yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja  Henna  Kontsas Kemijärven Tapionniemessä pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa hallitus päätti rahoittaa kaksi pientä yrityksen investointihanketta  ja Metsähallituksen hakeman hankkeen Ivalojoen suiston lintutornit. Yleishyödyllisen investointihankkeen ideoijana on toiminut Inarin luonnonystävät ry, joka  vastaa hankkeen hyväksi tehtävästä talkootyöstä. Hankkeessa erityisenä tavoitteena on kehittää tornien turvallisuutta  niin, että rakenteita  voidaan hyödyntää alueen lasten luontokasvatuskohteina. Hallitus antoi myös lisäaikaa investointien ideahakuun viime vuoden puolella valituille hankkeille niin, että hankkeiden tulee olla valmiita toukokuussa viimeistään 6.5.2020 mennessä. Kokouksessa kuultiin myös kyselyn tuloksia, jolla on selvitetty ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuutta. Vastausprosentti kyselyssä oli 35. Uuden ohjelmakauden suunnittelusta keskusteltiin yleisellä tasolla. Seuraava  kokous  pidetään 1.4.2020 Inarin kunnassa Törmäsen Keitaalla.