Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen on lähes koko Lapin ja Koillismaan alueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on turvata kylien asukkaiden palveluja lähellä asukasta sekä tuottaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti palveluja tarjoamalla ikäihmisille perhehoitoa ja tukemalla sotealan pienyrittäjyyttä.  Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. Hankkeen päämääränä on juurruttaa ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittämisen ja tähän liittyvän alueellisen ja kuntayhteistyön kulttuuri Lapin kyliin. Hanke käynnistyy 1.9.2019 ja kestää 18 kuukautta. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus.

Etsimme hankkeeseen projektipäällikköä ja kahta projektityöntekijää

Projektipäällikön tehtävä on toteuttaa aktiivisesti hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa ja toimia hankkeen kahden projektityöntekijän esimiehenä. Projektipäälliköltä edellytämme vähintään alempaa ammattikorkeakoulututkintoa,  hankeosaamista, ikäihmisten perhehoidon vahvaa tuntemusta, kokemusta esimiestehtävistä sekä riittäviä IT-taitoja. Lisäksi eduksi luetaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja aluetuntemus sekä kehittämismyönteisyys. Oman auton käyttö on välttämätöntä.Työpaikka sijoittuu Sodankylään.

Projektityöntekijät työskentelevät projektipäällikön alaisuudessa toteuttaen hankesuunnitelmaa ja omaa painopistealuettaan maantieteellisesti omilla alueillaan sekä toteuttaen omaa tehtäväkohtaista painopistettään. Toisen projektityöntekijän toimenkuvaan nivoutuu vahvasti tiedottamisen ja viestinnän osaaminen hanketyön ja perhehoito-osaamisen ohella. Toisen projektityöntekijän odotamme olevan vahva perhehoidon ja perhekotitoiminnan yrittäjyysosaaja. Toinen projektityöntekijän paikka sijoittuu Länsi-Lappiin ja toinen Itä-Lappiin/Koillismaalle.  Projektityöntekijältä edellytämme vähintään opistotason koulutusta, soteyrittäjyyden tai ikäihmisten perhehoidon osaamista sekä riittäviä IT-taitoja.  Lisäksi eduksi luetaan  aluetuntemus , kehittämismyönteisyys sekä viestintäosaaminen. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Tehtävässä noudatetaan Avainta ry:n työehtosopimusta. Koeaika on 4 kuukautta.

Toimita työhakemus ja ansioluettelo sähköpostiin johanna.mikkola@pll.fi 16.8. klo 16.15 mennessä. Mainitse hakemuksessasi palkkatoivomuksesi ja mitä tehtävää haet.  Mikäli haet projektityöntekijän tehtävää, mainitse kumpi painopistealue on vahvuutesi ja toiveesi työpaikan sijoittumisesta.