Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun toimintaympäristöä niin asukkaiden kuin yrittäjien näkökulmasta muun muassa kokeilemalla uusia ratkaisuja, uudistaa maaseudun elinkeinoja, lisätä osaamista ja yhteistyötä sekä kehittää maaseutua asuinympäristönä. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisinä, valtakunnallisina tai osittain myös kansainvälisinä. Hankkeiden tavoitteena tulee olla pysyvän toiminnan luominen, mutta kokeilut voivat myös epäonnistua.

Rahoitettavuutta ohjaa Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 – strategia, jossa nuorten painopisteessä tavoitteena on nuorten osallisuuden ja toiminnallisen demokratian lisääminen, nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistaminen sekä  alueella elämisen, yrittämisen ja viihtymisen  mahdollisuuksien kirkastaminen. Toinen teemahaun painopiste on kansainvälisyys, jonka tavoitteena on yhteistyön ja verkostoitumisen kulttuurin vahvistaminen, kansainvälisyyden lisääminen ja rajaseutujen  taloudellisen aktiivisuuden sekä yritys- ja kansalaistason  vuorovaikutuksen lisääminen. Lue lisää linjauksista strategiastamme.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden teemahaku toteutetaan esivalintamenetelmällä, jonka jälkeen jatkoon valittavat ideat työstetään valmiiksi hankkeiksi. Kehittämishanke voi olla yleishyödyllistä maaseudun asukkaita hyödyttävää kehittämistä tai alueen elinkeinoja tukeva yhteistyö- tai koulutushanke.Hakijatahona hankkeissa voi olla mm. yleishyödylliset yhdistykset ja kunnat

Hanketta haetaan ideahakulomakkeella, joka toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi. Hakemus tulee toimittaa viimeistään lokakuun 23.päivä. Ennen idean jättämistä kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmän henkilöstöön.

Ideahakulomake_nuorten viihtyvyys ja kylien palvelut

Ideahakulomake_nuorten viihtyvyys ja kylien palvelut

Yritysryhmähankkeita, yrityskohtaisia hankkeita ja yleishyödyllisiä alle 20 000€ hankkeita rahoitetaan jatkuvalla haulla.