Rahoitettavuutta ohjaa Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 – strategia, jossa saamelaispainopisteen tavoitteena on saamelaisyhteisölähtöinen kehittäminen, saamelaisalueen elinvoimaisuuden vahvistaminen, kulttuurin ja kielen säilyminen, kehittäminen ja kestävä hyödyntäminen.

Kehittämisen kohteena voi olla mm. saamenkielisiin palveluihin pohjautuvien työpaikkojen luominen nuorten saamelaisidentiteetin vahvistaminen, saamenkielisten palveluiden kehittäminen,  saamelaisen kulttuuriperinnön taltiointi, perinteisen tiedon osaamisen välittäminen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja rajat ylittävä yhteistyö. Lue lisää linjauksista strategiastamme.

Kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön ja verkostoitumisen kulttuurin vahvistaminen, kansainvälisyyden lisääminen ja rajaseutujen taloudellisen aktiivisuuden sekä yritys- ja kansalaistason vuorovaikutuksen lisääminen.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden teemahaku toteutetaan esivalintamenetelmällä, jonka jälkeen jatkoon valittavat ideat työstetään valmiiksi hankkeiksi. Kehittämishanke voi olla yleishyödyllistä maaseudun asukkaita hyödyttävää kehittämistä tai alueen elinkeinoja tukeva yhteistyöhanke tai koulutushanke.

Hakijatahona hankkeissa voi olla mm. yleishyödylliset yhdistykset ja kunnat

Hanketta haetaan ideahakulomakkeella, joka toimitetaan sähköpostitse 22.5.2019 kello 16:15 mennessä osoitteeseen johanna.liinamaa@pll.fi. Ennen idean jättämistä kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmän henkilöstöön.

IDEAHAKULOMAKE_KEHITTÄMISHANKE_HAKU2

Yritysryhmähankkeita, yrityskohtaisia hankkeita ja yleishyödyllisiä alle 20 000€ hankkeita rahoitetaan jatkuvalla haulla.