Päivittäinen arkisto: 17.4.2019

Kehittämishankehaussa painopisteenä saamelaisuus ja kansainvälisyys

Rahoitettavuutta ohjaa Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 – strategia, jossa saamelaispainopisteen tavoitteena on saamelaisyhteisölähtöinen kehittäminen, saamelaisalueen elinvoimaisuuden vahvistaminen, kulttuurin ja kielen säilyminen, kehittäminen ja kestävä hyödyntäminen. Kehittämisen kohteena voi olla mm. saamenkielisiin palveluihin pohjautuvien työpaikkojen luominen nuorten saamelaisidentiteetin vahvistaminen, saamenkielisten palveluiden kehittäminen,  saamelaisen kulttuuriperinnön taltiointi, perinteisen tiedon osaamisen välittäminen ja sukupolvien välisen […]

Lue lisää