Päivittäinen arkisto: 22.3.2019

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä -hanke päättynyt

Hankkeella on mm. edistetty ikäihmisten perhehoidon osaamista alueella kouluttamalla yhteensä 55 perhehoitajaa. Lisäksi kuntien kanssa on työstetty perhehoidon toimintaohjeita ja palvelusetelikäytänteitä tukemaan niin perhehoitoa, että sote-alan yrittäjyyttä. Hankkeen tulokset Hankkeen henkilöstö haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita onnistuneesta työstä!

Lue lisää