Kustannuksiltaan 20 000-80 000€ kehittämishankkeiden 1. teemahaku päättyy 22.3. Haun teemoja on kaksi: kylien palvelut ja nuorten yrittäjyys. Ideat käsitellään 17.4. kokouksessa. Mikäli suunnittelette hanketta, ota yhteyttä toiminnajohtaja Johanna Liinamaahan