Kehittämishankkeiden teemahakuja kustannusarvioltaan 20 000 – 80 000 € hankkeille, järjestetään vuoden aikana kolme (alle 20 000€ hankkeille on jatkuva haku). Teemahaku toteutetaan siten, että hakijat toimittavat hankeideat Leader-ryhmälle, joista hallitus valitsee parhaimmat hankkeet jatkovalmisteluun. Toimintatavalla pyritään helpottamaan hakijoiden hakuprosessia. Vuonna 2019 toivomme teema- ja ideahakujen yhteydessä rohkeita kokeiluja, yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvaa kansainvälistymiseen suuntautumista nuorten ja yrittäjyyden osalta. 

Haku 1. päättyy 22.3. Haun teemoja on kaksi: Kylien palvelut ja nuorten yrittäjyys. Ideat käsitellään 17.4. kokouksessa.

Haku 2. päättyy 22.5. Haun teemoja on kaksi: Kansainvälisyys ja saamelaisuus. Ideat käsitellään 12.6. kokouksessa.

Haku 3. päättyy lokakuussa 2019. Haun teemoja ovat nuoret ja kansainvälisyys. Aikataulu tarkentuu.

IDEAHAKULOMAKE_KEHITTÄMISHANKE_HAKU1

Valintakriteerit(pisteytys)

Ideahakulomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen johanna.liinamaa@pll.fi ennen hakuajan päättymistä. Kysy rohkeasti lisää henkilökunnalta,niin suunnitellaan hanketta yhdessä eteenpäin! Voitte myös pyytää meitä kertomaan Leader-toiminnasta ja ideahausta yhdistyksellenne.