Vuosiarkisto: 2019

Kooste hakuajoista

Menossa olevat haut: Nuoret ja kansainvälisyys kehittämishankkeiden ideahaku 23.10.2019 saakka (maks.80 000€). Lue lisää. Investointi- ja kehittämishankkeiden ideahaku 16.9-23.10.2019 teemana nuorten viihtyvyys sekä kylien palvelut ja kylätalojen monipuolinen käyttö (maks.80 000€). Lue lisää. Nuorisoleader-rahoitusta nuorten omiin projekteihinv(maks.500€) jatkuvalla haulla. Jos  jätät hakemuksesi viimeistään 25.9.2019 ehditään se käsitellä 2.10 kokouksessa. Lue […]

Lue lisää

Investointi- ja kehittämishankkeiden haku 16.9-23.10!

Leader Pohjoisin Lappi ry hakee rahoitettavaksi yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Teemana ovat nuorten viihtyvyyttä sekä kylien palveluita ja kylätalojen käytön monipuolistamista lisäävät hankkeet. Ideahaku päättyy 23.10.2019. Hakuun on varattu 350 000€. Hankeidean tulee toetuaa Peloton Pohjoisin -strategiaa ja kustannusarvio voi olla enintään 80 000€. Ideahakuun voivat osallistua alueen yhdistykset, kunnat […]

Lue lisää

Nuoret ja kansainvälisyys teemoina lokakuussa päättyvässä kehittämishankkeiden haussa

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun toimintaympäristöä niin asukkaiden kuin yrittäjien näkökulmasta muun muassa kokeilemalla uusia ratkaisuja, uudistaa maaseudun elinkeinoja, lisätä osaamista ja yhteistyötä sekä kehittää maaseutua asuinympäristönä. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisinä, valtakunnallisina tai osittain myös kansainvälisinä. Hankkeiden tavoitteena tulee olla pysyvän toiminnan luominen, mutta kokeilut voivat myös […]

Lue lisää

NuorisoLeader-rahaa myös kevyeen kesäyrittämiseen

Huomasithan, että samaa rahaa voi hakea myös kevyen kesäyrittämisen tueksi!  NuorisoLeader-rahaa voi hakea ja saada 100-500 euron verran myös kertaluonteisesti esimerkiksi leipomistarpeiden, kahvilan varusteiden tai sukkalankojen hankintaan ja kevyisiin kesän kokeiluihin. Lue lisää täältä: www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader ja ota yhteyttä tai hae suoraan, jos kokeilut kiinnostavat! Meiltä saa myös apua ja neuvoja […]

Lue lisää

Kehittämishankehaussa painopisteenä saamelaisuus ja kansainvälisyys

Rahoitettavuutta ohjaa Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 – strategia, jossa saamelaispainopisteen tavoitteena on saamelaisyhteisölähtöinen kehittäminen, saamelaisalueen elinvoimaisuuden vahvistaminen, kulttuurin ja kielen säilyminen, kehittäminen ja kestävä hyödyntäminen. Kehittämisen kohteena voi olla mm. saamenkielisiin palveluihin pohjautuvien työpaikkojen luominen nuorten saamelaisidentiteetin vahvistaminen, saamenkielisten palveluiden kehittäminen,  saamelaisen kulttuuriperinnön taltiointi, perinteisen tiedon osaamisen välittäminen ja sukupolvien välisen […]

Lue lisää