Toteutamme ideahaun yleishyödyllisille investoinneille, joiden kustannusarvio on 20 000€-80 000€ (alle 20 000€ on jatkuva haku) Yleishyödyllisten investointien tulee toteuttaa Peloton Pohjoisin-strategiaa. Ideahaun teemana ovat kylien palveluntuotantoa ja -kehitystä tukeva infra ja hankinnat sekä nuoret ja saamelaisuuspainopiste. Jatkovalmisteluun valitaan parhaat hankkeet 28.2.2019 hallituksen kokouksessa.

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020

Valintakriteerit(pisteytys)

Rahoittaa voidaan yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettujen rakenteiden, rakennelmien ja rakennusten rakentamista, korjaamista ja laajentamista sekä koneiden ja laitteiden hankintaa. Investointien hyödynsaajina tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaat ja tuettu kohde tulee olla vähintään viisi vuotta siinä käytössä, johon tuki on myönnetty. Mikäli tuettavuus mietityttää, ota yhteyttä yhdistyksen kehittämispäällikkö Annika Kostamoon p.040-1349940.

Tuenhakija voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö taikka säätiö. Hakijana voi siis toimia mm. rekisteröityneet yhdistykset ja kunnat. Huomioitavaa on, että 20 000-80 000€ kustannusarvio tulee sisältää myös mahdollisen hankkeen hyväksi tehtävän talkootyön. 

Ideahakulomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi 7.2.2019 mennessä.

Kysy ohjeita ja neuvoja lisää kehittämispäällikkö Annika Kostamolta  p.040-1349940

IDEAHAKUOHJE JA LOMAKE 21.12.2018