Vuonna 2019 rahoitetaan jatkuvan haun periaatteella seuraavia Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 – strategian mukaisia hankkeita

  • yrityshankkeita (toimintaa aloittaville ja kehittäville/laajentaville yrityksille kone-, laite- ja rakentamisinvestointeihin)
  • yleishyödyllisiä investointihankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 20 000€.
  • yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 20 000€.
  • yritysryhmähankkeita, joiden hankekoko on enintään 80 000 € 

Yleishyödyllisten investointien ideahaku 20 000€-80 000€ hankkeille

  • Investointien ideahaku kustannusarvioltaan 20 000 – 80 000 € hankkeille toteutetaan heti alkuvuodesta. Jatkovalmisteluun valitaan parhaat hankkeet 28.2 hallituksen kokouksessa. Ideahaun teemana ovat kylien palveluntuotantoa ja -kehitystä tukeva infra ja hankinnat sekä nuoret ja saamelaisuuspainopiste. Lähetä ideasi 7.2.2019 mennessä.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden teemahaku 20 000-80 000€ hankkeille

  • Kehittämishankkeiden teemahakuja kustannusarvioltaan 20 000 – 80 000 € hankkeille, järjestetään vuoden aikana kolme. Teemahaku toteutetaan siten, että hakijat toimittavat hankeideat Leader-ryhmälle, joista hallitus valitsee parhaimmat hankkeet jatkovalmisteluun. Toimintatavalla pyritään helpottamaan hakijoiden hakuprosessia.

Haku 1. päättyy 22.3. Haun teemoja on kaksi: Kylien palvelut ja nuorten yrittäjyys. Ideat käsitellään 12.4. kokouksessa.

Haku 2. päättyy 22.5. Haun teemoja on kaksi: Kansainvälisyys ja saamelaisuus. Ideat käsitellään 12.6. kokouksessa.

Haku 3. päättyy lokakuussa 2019. Haun teemoja ovat nuoret ja kansainvälisyys. Aikataulu tarkentuu.

Vuonna 2019 toivomme teema- ja ideahakujen yhteydessä rohkeita kokeiluja, yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvaa kansainvälistymiseen suuntautumista nuorten ja yrittäjyyden osalta. Yrityshankkeissa painotamme erityisesti käsityöalaa ja luovia aloja sekä paikallista elintarviketuotantoa ja biotaloutta. Hankemuodoissa panostamme etenkin yritysryhmähankkeisiin.  

Valintakriteerit(pisteytys)