Hallituksen seuraavat kokoukset ovat 27.9, 5.11 ja 13.12. Kokouksiin otetaan käsiteltäväksi hankkeet,jotka ovat valmiita eli hankkeen hyrrä-hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Henkilöstö ohjeistaa näissä tarkemmin. Hankkeiden tulee olla valmiita viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

5.11 kokoukseen on hakemuksen oltava valmiina 22.10.2018
13.12 kokoukseen on hakemuksen oltava valmiina 29.11.2018

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020

Valintakriteerit