Kokouksiin otetaan käsiteltäväksi hankkeet, jotka ovat valmiita eli hankkeen hyrrä-hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet 22.11.2018 mennessä. Henkilöstö ohjeistaa näissä tarkemmin.

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020

Valintakriteerit