Tukea voi hakea yleishyödylliseen Peloton Pohjoisin -strategian mukaiseen kehittämiseen, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin, viihtyisyyden ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Kehittämishankkeella tarkoitetaan määräaikaista suunnitelmaan perustuvaa kehittämistoimintaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista etua tuen saajalle.

Tukea voivat hakea mm. rekisteröityneet yhdistykset ja seurat sekä kunnat. Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tukea haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Tuen haku edellyttää mm. seuraavat asiakirjat: hankesuunnitelma ja tarkka kustannusarvio. Liitelista löytyy alla olevasta liitteestä: hankesuunnitelma keihttämishanke.

Hakuaika päättyy 15.10.2018. Huomioon otetaan kaikki hankkeet, jotka ovat Hyrrässä valmiita ko. ajankohtaan mennessä. Leader Pohjoisimman Lapin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet strategiaan pohjautuvan pisteytyksen ja haun painopisteiden perusteella.

Peloton Pohjoisin 2014 – 2020
Valintakriteerit
Hankesuunnitelma kehittämishanke

Mikäli suunnittelette hakevanne hanketta, otattehan yhteyttä henkilökuntaan, niin keskustellaan asiasta lisää.