Leader Pohjoisin Lappi on Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella toimiva Leader-ryhmä. Sen ytimessä on paikallisiin vahvuuksiin ja  alueen asukkaiden osaamiseen, aktiivisuuteen ja yhteistyöhön pohjautuva uutta luova kehittäminen. 

Hankkeiden rahoituksesta päättää Leader-ryhmän hallitus, jossa on 12 jäsentä: neljä edustajaa toiminta-alueen kunnista, neljä edustajaa yhdistyksistä ja neljä yksityistä alueen asukkaiden tai yritysten edustajaa. Paikalliset päättävät siis itse alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta alueen strategiaan pohjautuen. 

Hallituksen jäsenet myös arvioivat ja kehittävät yhdistyksen toimintaa, tuovat tietoa aluee kehittämistarpeista ja kertovat Leader-toiminnasta eteepäin omissa verkostoissaan sekä ideoivat yhdessä alueen kehittämistä.

Hallitukseen kaivataan monipuolista osaamista

Leader-ryhmän hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten valinta alueellisen tasapainon säilyttämiseksi on melkoinen prosessi, sillä jokaisen kunnan alueelta valitaan jäsen jostain edustajaryhmästä. Lisäksi pyritään siihen, että hallituksessa olisi mahdollisimman monenlaista strategiaa tukevaa osaamista.

Ilmoita kiinnostuksesi hallituksen jäsenyyteen tästä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa, seuraavan kerran 31.5.2018 Sodankylässä. Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki Leader-ryhmän jäsenet. Leader-jäsenyys on maksutonta ja avointa kaikille kotiseutunsa kehittämisestä kiinnostuneille. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä lomakkeen täällä.