Edistämme ikäihmisten perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä kylissä

Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä!

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa.  Haluamme juurruttaa sote-yrittämisen ja tähän liittyvän kunta-ja järjestöyhteistyön sekä perhehoidon kulttuurin Lapin kyliin ennen uuden sote-alueen käynnistymistä.  Hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja sote-alan pienyrittäjyyttä levittämällä tietoa niistä käyttäjille, potentiaalisille toimijoille sekä kuntiin. Tuemme myös yrittäjyyttä ja perhehoitajuutta yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, levittämällä tietoa toimivista mallista palveluiden tuottamiseen sekä tukemalla paikallisten yhteistyömallien käynnistymistä. 

 Yhteydenotot ja tiedustelut:

Tuulikki Ahola, projektipäällikkö. P:  040 164 6533

Päivi Taavo, projektityöntekijä, Itä-Lappi. p: 040 838 7072

Esa Kaitila, Projektityöntekijä, Pohjois-Lappi. P: 050 4499 724