Vuoden 2018  kehittämisen painotukset:

 • Uudet ideat, toimintatavat ja kokeilut
 • Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen
 • Palvelujen kehittäminen
 •  Nuorten aito osallisuus, kotiseutuidentiteetti ja yrittäjyys
 • Saamelainen paikallinen kehittäminen
 • Biotalous ja  luovat alat 

Em. painotuksista saa  lisäpisteitä, kun hallitus valitsee strategian ja valintakriteerien perusteella rahoitettavat hankkeet. Hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä investointeja, yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, yhteistyöhankkeita (elinkeinojen kehittäminen) tai  yritysryhmähankkeita eli yleishyödyllisiä hankkeita.  Rahoitamme myös yrityshankkeita: yritysten investointeja, investoinnin kannattavuuden selvittämistä tai kokeiluja.

Yleishyödylliset investoinnit:

 • Isoja, yli 20 000 euron yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan vain ideahaun kautta. Jätä ideasi  19.3. mennessä ja lue lisää ideahausta tästä
 • Alle 20 000 euron yleishyödyllisiä investointeja voidaan rahoittaa jatkuvasti ilman ideahakua. Voit siis jättää hakemuksen koska tahansa. 
 • Maksimitukitaso on 65 %

Yleishyödylliset  kehittämishankkeet (elinkeinoelämän ja kylien yleinen kehittäminen ja muu yleishyödyllinen kehittäminen):

 • Hankkeiden maksimikoko on 80 000 euroa
 • Isoja,  yli 20 000 euron kehittämishankkeita rahoitetaan  vain  teemahakujen kautta.  Tarkista hankkeiden jättäajat ja lue lisätietoa tästä.
 • Alle 20 000 e hankkeille jatkuva haku.
 • Maksimitukitaso on 90%. Elinkeinojen kehittämisessä maksimitukitaso on 80% ja yritysryhmähankkeissa 75%.
 • Elinkeinojen kehittämiseksi ( yhteistyöhankkeet) rahoitetaan mikroyrityksiin kohdistuvia, strategian kärkitoimialojen mukaisia ja strategiaa parhaiten edistäviä hankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jossa pääkohderyhmä on alle 5 htv työllistävä yritykset.
 • Hankkeiden maksimikoko on 80 000 euroa

Yritysryhmähankkeet:

 • Yritysryhmähankkeille on jatkuva haku.
 • Yritysryhmähankkeiden maksimituli on 75%
 • Yrittysryhmähankkeina rahoitetaan mikroyrityksiin kohdistuvia, strategian kärkitoimialojen mukaisia ja strategiaa parhaiten edistäviä hankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jossa pääkohderyhmä on alle 5 htv työllistävä yritykset.

Yrityshankkeet:

 • Rahoitetaan strategian kärkitoimialojen mukaisia ( ml hoiva ja hyvinvointi)  pieniä hankkeita mikroyrityksille. Hankevalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikuttavuuteen strategian kannalta sekä kilpailutekijöihin.
 • Lisäksi rahoitetaan alle nuorten (alle 36 v)  yrittäjyyttä, jos se edistää strategian toteutumista sekä saamelaispainopisteen mukaista yrittäjyyttä.
 • Tukiprosentit: yritysinvestoinnit 35%, toteutettavuustutkimukset 50/40%, kokeilut 100%.
 • Yhdistys ei rahoita varsinaista perustamistukea, vain sen osana olevia kokeiluja.

Rahoituksen hakemisesta saat ohjeita tästä.