Tule edistämään ikäihmisten perhehoitoa ja SOTE- alan yrittäjyyttä!

Toteutamme yleishyödyllisille investoinneille ideahaun helpottaaksemme hakijoiden rahoituksenhakuprosessia. Yleishyödyllisten investointien tulee toteuttaa Peloton Pohjoisin-strategian painopistettä elämisen edellytykset; palvelut, infra ja asuminen. Erityinen painotus on kylien välisessä ja eri sektorirajat ylittävässä yhteistyössä ja uusissa, hyvinvointia ja kylissä elämistä tukevissa palveluissa sekä kylien liiketoiminnallisuudessa. Hankkeilla voidaan rahoittaa yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettujen rakenteiden, rakennelmien ja rakennusten rakentamista, korjaamista ja laajentamista sekä koneiden ja laitteiden hankintaa. Investointien hyödynsaajina tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaat ja tuettu kohde tulee olla vähintään viisi vuotta siinä käytössä, johon tuki on myönnetty.

Ideahaku koskee hankkeita, joiden kustannusarvio on 20 000-180 000€. Huomioittehan, että kustannusarvio sisältää myös hankkeen hyväksi tehtävän talkootyön.(Alle 20 000€ hankkeille on jatkuva haku). 

PLL ry:n hallitus valitsee parhaiten strategiaa toteuttavat ideat. Ideahakuun on varattu 300 000€. Valitut ideat valmistellaan rahoitettaviksi hankkeiksi, jonka jälkeen hallitus käsittelee hankkeet ja päättää rahoitettavuudesta. 

Idea esitetään liitteenä olevalla lomakkeella; kerro idea, tavoitteet ja toimenpiteet sekä arvioitu kustannusarvio. Toimittakaa lomake osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi 19.3.2018 mennessä. Voimme kysyä lisätietoja ideaanne liittyen.

 

IDEAHAKUOHJE JA LOMAKE

Pelotonpohjoisin_strategiatiivistelma_web