Toimenpiteen toteutusaikaa on vuoden 2018 loppuun saakka. Kaikille toteuttajille on laitettu sähköpostilla ohjeistus ja tarvittavat lomakkeet. Löydät lomakkeita myös täältä.

Vinkkejä ja ohjeita toteutukseen:

Tulostakaa talkoolista aina mukaan talkoisiin ja kerätkää kaikilta talkoolaisilta nimi, tehty tuntimäärä ja allekirjoitukset. Myös alle 15-vuotiaat voivat kirjoittaa nimen talkoolistoihin. Näitä ei kuitenkaan lueta mukaan toimenpiteen rahoitukseen. Talkootyöksi hyväksytään hakuvaiheessa esitetyt työt. Tuntimäärä voi vaihdella arvioidusta. Jos hankkeessa järjestetään tiedotus- tai infotilaisuuksia, kerätkää niistä osallistujalistat.

Maisemanhoitoa sisältävissä toimenpiteissä tulee muistaa ottaa kuvat raivattavista kohteista ennen ja jälkeen, jolla mm. voidaan todentaa tehty työ. Hankkeessa työskentelevien työntekijöiden, myös nuorten, on pidettävä työajanseurantaa päivittäisistä töistä. Työajanseurannan voi tehdä lomakkeella 3321L. Tuntikirjanpitoon voi kirjoittaa myös kiinteistön rekisterinumeron, jos työ koskee maisemanhoitoa.

Toimenpiteistä ja niiden rahoituksesta on hyvä tiedottaa esim. paikallislehdissä. Toimenpiteen toteuttajille on avattu Facebook -ryhmä, jossa voitte kertoa, kuinka teidän hankkeenne etenee ja kertoa muita maiseman- ja vesistönhoitoon liittyviä ajatuksianne ja jakaa tapahtumia. Ryhmän löytää osoitteella https://www.facebook.com/groups/meidanmaisema/

Hankkeen lopuksi laaditaan loppuraportti ja tehdään  maksuhakemus liitteineen. Maksatushakemuksen laadinta edellyttää, että maksetut laskut on viety kirjanpitoon. Apua maksatushakemuksen laadintaan saatte taloussihteeri Minna Huikurilta, minna.huikuri@pll.fi(Minna lomalla 6.8.saakka) Ensimmäinen maksatuserä 1.5.-30.9.2017 syntyneistä kustannuksista haetaan 31.10 mennessä! Tähän kannattaa tähdätä, mikäli toteutatte koko hankkeen jo tämän kesän aikana ja saatte sen loppuun asti toteutetuksi.

Meidän Maisema investointitoimenpiteet, ohjeistus.docx

Meidän Maisema, kehittämistoimenpiteen ohjeistus

Lisätietoja: Annika Kostamo, annika.kostamo@pll.fi (Annika lomalla 17.7-7.8.)