JÄRVIKALALLA ON KOVA KYSYNTÄ – KALASTAJIA KAIVATAAN

Korkealaatuisella järvikalalla on nyt hyvät markkinat. Kuluttajat osaavat vaatia kestävästi kalastettua, kotimaista järvikalaa, ja ovat myös valmiit maksamaan hyvästä tuotteesta. Perinteisiä arvokaloja, joilla Lapin ammattikalastajien tili on pääasiassa tehty, ovat olleet muikku ja siika. Näiden lisäksi ahvenen, hauen, mateen ja kuhan merkitys on kasvanut viime vuosina.

Hyvästä markkinatilanteesta huolimatta kalastajakunta ikääntyy. Lapin päätoimisten sisävesikalastajien keski-ikä on 56 vuotta, eikä tilanne ole muualla juuri parempi. Mikäli alalle ei saada uusia tekijöitä, näyttää kalastuksen tulevaisuus synkältä. Vanhat kalastajat toivovat vesille uusia yrittäjiä, sillä nykyisten kalastajien on vaikea täyttää kaikkia asiakkaiden tilauksia. Kokeneet kalastajat ovat myös valmiita opastamaan tulokkaita pyydysten ja kalojen käsittelyssä. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia mm. Inarijärveltä, Lokalta ja Porttipahdalta.

Järvikalastus tarjoaa nyt hyviä mahdollisuuksia työllistymiseen, joko osa-aikaisena tai päätoimisena kalastajana. Kalakannat mahdollistavat nykyistä huomattavasti tehokkaamman, mutta silti kestävän kalastuksen. Pohjois-Suomen tärkeimmillä kalavesillä on hyvä verkosto kuntien omistamia ja ylläpitämiä, laitoshyväksynnän saaneita kalankäsittelytiloja, joissa käsitellyn kalan voi myydä minne hyvänsä. Markkinointi ei tuota ongelmia, ja kalan hinta on hyvä.

Inari, Sodankylä, Kemijärvi ja Pello kuuluvat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaan Lapin  kalatalouden toimintaryhmään. Ryhmä edistää alueensa elinkeinokalataloutta oman kehittämisstrategiansa mukaisesti. Päätavoitteita ovat

  • elinkeinon kannattavuuden parantaminen
  • elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen
  • kalavarojen täysimääräinen ja kestävä hyödyntäminen.

Kalastusta elinkeinona harkitsevan ei tarvitse pelätä toiminnan aloittamisen vaatimaa paperisotaa, sillä kalatalouden toimintaryhmä tarjoaa ilmaista apua ja neuvontaa sekä avustaa yrittäjiä esim. investointitukien hakemisessa. Käytännön apua ammatinharjoittamiseen järjestyy myös toimintaryhmän rahoittamien koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla. Mikäli olet kiinnostunut kaupallisen kalastuksen aloittamisesta tai kalanjalostus- tai vesiviljely-yrityksen perustamisesta, ota yhteyttä!

Markku Ahonen

hankekoordinaattori, Lapin kalatalouden toimintaryhmä

markku.ahonen@pll.fi, 040-704 6094