Hallituksen rahoituslinjaukset

Yleishyödylliset investoinnit:

 • Isoja, yli 20 000 euron yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan vain ideahaun kautta.
 • Alle 20 000 euron yleishyödyllisiä investointeja voidaan rahoittaa ilman ideahakua.
 • Hankevalinnassa painotus on palveluiden kehittymisessä sekä kokoiluissa ja rohkeudessa
 • Maksimitukitaso on 65 %

Yleishyödylliset  kehittämishankkeet (kylien kehittäminen ja muu yleishyödyllinen kehittäminen):

 • Hankkeiden maksimikoko on 80 000 euroa
 • Isoja,  yli 20 000 euron kehittämishankkeita rahoitetaan  vain  teemahakujen kautta. Alle 20 000 e hankkeille jatkuva haku. Teemahakuihin varataan yhteensä n. 250 000 e v. 2017.
 • Hankevalinnassa painotus on palveluiden kehittymisessä sekä kokeiluissa ja rohkeudessa (lisäpisteet).
 • Maksimitukitaso on 90%
 • Lisäksi toteutetaan ympäristön-ja maisemanhoidon teemahanke, josta voidaan rahoittaa teeman mukaisia pieniä kehittämishankkeita.

Elinkeinojen kehittäminen ( yhteistyöhankkeet ja yritysryhmähankkeet):

 • Rahoitetaan mikroyrityksiin kohdistuvia, strategian kärkitoimialojen mukaisia ja strategiaa parhaiten edistäviä hankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jossa pääkohderyhmä on alle 5 htv työllistävä yritykset.
 • Hankkeiden maksimikoko on 80 000 euroa
 • Isoja,  yli 20 000 euron  yhteistyöhankkeita rahoitetaan vain  teemahaun kautta. Teemahaku on yhteinen yleishyödyllisten kehittämishankkeiden kanssa (kts. yllä).  Alle 20 000 e hankkeille jatkuva haku.
 • Yritysryhmähankkeille on jatkuva haku.
 • Vuoden 2017 painotus on biotaloudessa ja luovissa aloissa sekä kokeiluissa ja rohkeudessa (lisäpisteet).
 • Yritysryhmähankkeissa tukiprosentti on 75% ja yhteistyöhankkeissa maksimituki on 80%.

Yrityshankkeet:

 • Rahoitetaan strategian kärkitoimialojen mukaisia ( ml hoiva ja hyvinvointi)  pieniä hankkeita mikroyrityksille. Hankevalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikuttavuuteen strategian kannalta sekä kilpailutekijöihin. Lisäksi rahoitetaan alle nuorten (alle 36 v)  yrittäjyyttä, jos se edistää strategian toteutumista sekä saamelaispainopisteen mukaista yrittäjyyttä.
 • Vuoden 2017 painotus on biotaloudessa ja luovissa aloissa sekä kokeiluissa ja rohkeudessa (lisäpisteet).
 • Tukiprosentit: yritysinvestoinnit 35%, toteutettavuustutkimukset 50/40%, kokeilut 100%.
 • Yhdistys ei rahoita varsinaista perustamistukea, vain sen osana olevia kokeiluja.

 

Elinkeinojen kehittämisessä ja yritysten tukemisessa kärkitoimialat ovat:

 • Matkailu ja elämykset
 • Paikallinen biotalous ( poro, lähiruoka, luonnontuotteet ja bioenergia)
 • Luovat alat