Viihtyisä ja avoin kylämiljöökokonaisuus hyödyttää myös alueen yrittäjiä, kuten matkailuyrittäjiä ja heidän asiakkaidensa viihtyvyyttä alueella. Maisema, kulttuuriperintö ja luontomielikuva ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailussa ja maaseutualueiden markkinoinnissa. Valitessaan lomanviettopaikkaansa, matkailijat arvostavat hoidettua kulttuurimaisemaa. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja etsitään tapoja, joilla yritykset voivat laittaa työpanosta niiden kylien viihtyvyyteen ja kulttuurimiljööseen, jossa heidän toimintansa sijaitsee.