Kuva

Miksi lappilaista kulttuuriperintöä pitää vaalia?

Lappilainen kulttuuriympäristö on ainutlaatuinen osa maaseutualueen vetovoimaa. Kulttuuriympäristö on syntynyt vuosisatojen saatossa ihmisten, kotieläinten ja luonnon yhteistyöllä. Avoimet kylämaisemat peltoaukeineen, niittyineen ja laitumineen sekä maataloudesta kertovine rakennuksineen ovat pitkällisen työn ja luonnon muovautumisen tulos.

Suomalaisille maaseutumaisema on merkityksellistä. Useimmille se tuo mieleen lämpimiä muistoja kesälomista mummolassa tai nostalgisia välähdyksiä mustavalkoelokuvista. Kulttuurimaisemat ovat kuitenkin myös tätä päivää. Ne ovat edelleen monen vireän kylän sydän ja kyläläisten arjen tapahtumapaikka. Arvokkaat vanhat rakennukset heijastelevat sijaintipaikkansa elinkeinohistoriaa ja rakennusperinnettä sekä kätkevät sisäänsä vuosisatojen edestä katoamassa olevaa tietotaitoa. Lisäksi kulttuurimaisemien perinnebiotoopit tarjoavat elinympäristön lukemattomille uhanalaisille eliölajeille ja ovat siten avainasemassa luonnon monimuotoisuuden ja pölyttäjähyönteisten turvaamisessa.

Tarjoamme seuraavia toimenpiteitä kylissä:

 1. Infotilaisuus, kulttuuriympäristöpäivä
  • kulttuurimaisemanhoito
  • vanhat rakennukset ja niiden hoito
  • tuki- ja avustusmahdollisuudet maisemanhoitoon ja rakennusperinnön kunnostukseen
 2. Toiminnalliset työpajat asiantuntijavetoisesti
  • toteutetaan kyläkävely ja suunnitelma, jossa kartoitetaan kylän kulttuurimaisemaa, luontomaisemaa ja rakennusperintöä ja vesistöjä
  • toteutetaan yhdessä vanhan rakennuksen kunnostus, luonnonmaiseman tai vesistökohteen hoito
  • kutsutaan alan opiskelijoita mukaan työpajoihin, jotta Lapin alueelle saadaan tulevaisuudessa uusia kulttuuriympäristön hoidon asiantuntijoita
 3. Talkoot
  • kunnostetaan yhdessä maisemallisesti tärkeä ympäristökohde tai rakennus
  • autamme talkoiden järjestämisessä ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän kylän tarpeisiin sopivaa toimintaa!