Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korvausvelka on suuri. Tarpeeseen nähden Lapin maakunnan alueella on hyvin pieni määrä ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet vanhojen rakennusten kunnostukseen tai muihin perinteisiin työmenetelmiin. Lapin alueelle tarvitaan uusia ammattitaitoisia tekijöitä, minkä takia kouluyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Hanke järjestää yhteistyössä kylien ja oppilaitosten kanssa perinnerakentamisen työpajoja ja muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Työpajat suunnitellaan niin, että rakennus- ja taideteollisuusalan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kylissä toteutettaviin työpajoihin. Työpajoissa annetaan tietoa Lapin kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta, arvorakennusten kunnostamisesta ja kunnostuksessa huomioitavista asioista. Työpajat sisältävät lyhyen teoriaosuuden päivän töistä ja käytännön opiskelun aidossa työkohteessa. Tavoite on jättää oppilaille muistijälki restauroinnista, innostaa rakennusalan opiskelijoita vaalimaan arvokasta rakennusperintöä ja pitkällä tähtäimellä saada uusia osaajia kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ennallistamistyöhön.

Lisäksi oppilaitosyhteistyötä tehdään maisemanhoitotöihin liittyvissä työpajoissa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon sekä metsäalan perustutkintolinjojen kanssa.