HOIDETAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ YHTEISÖLLISESTI JA AMMATTITAITOISESTI

Hankkeessa kehitetään Lapin kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön hoitotoimia kylälähtöisesti sekä levitetään niihin liittyvää perinnetietoa ja -taitoa. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä pilotoidaan uusia maisemanhoidon koneellisia malleja. Erityisenä kohderyhmänä ovat kyläläisten lisäksi rakennus- ja restaurointialojen opiskelijat, joille tarjotaan toiminnallisten työpajojen kautta mahdollisuus tutustua lappilaiseen perinnerakentamiseen ja kartuttaa ammattitaitoaan. Hanke on käynnissä vuoden 2023 loppuun saakka.

Ajankohtaista