Ympäristönhoito osaksi aitoa kylämatkailua!

Hankkeessa kehitetään Lapin kylien kulttuurimaisemaa, rakennusperintöä ja luodaan aitoa kylämatkailua kylien ja kylätoimijoiden lähtökohdista. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Erityisenä kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joille tarjotaan koulujen kautta opintomatkoja maaseutukyliin sekä kesätyöpaikkoja. Hanke on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka.

Avoimet miljööt ja aidot elämykset, hankesuunnitelma

Ajankohtaista